"Mokonomikos" pamokose

tituline
    Vasario 4 diena (penktadienis) mūsų mokykloje buvo kiek kitokia. Čia vyko neįprasta pamoka - ,,Mokonomika". Tai buvo didžiausia nuotolinė pamoka Lietuvoje, joje galėjo dalyvauti visi šalies mokiniai.

    Ji prasidėjo 9 val. ir tęsėsi iki vidurdienio. Prie ,,Mokonomikos" prisijungėme ir mes - 6-8 kl. mokiniai. Buvo labai daug įvairių pamokų temų, pvz. ,,Kur susitinka idėjos ir pinigai?", ,,Misija - kosmosas". Mažieji žemės palydovai, gimę Lietuvoje", ,,Pagauti tinkle: kaip išlikti prisijungusiam ir saugiam?", ,,Kuris superherojus apsaugos mūsų klimatą?, ,,Kokioje Žemėje gyvensime po šimto metų?", ,,Kas yra finansinis intelektas arba FIQ?", ,,Kada informacija klaidina, kelia grėsmę ir kaip atpažinti melagienas?", ,,5 klausimai apie senovės Lietuvą. Arba kas neduoda ramybės mokiniams?". Pamokas vedė įvairūs specialistai-ekspertai.

    Visiems labai patiko istorikė Kristina, kuri papasakojo apie senovės Lietuvą, o mes sužinojome daug negirdėtų dalykų apie senovės lietuvius. Taip pat buvo gana įdomu sužinoti apie melagienas internete, kaip jas atpažinti ir kaip jos gali paveikti žmones.

    Daugumą sudomino pamoka apie kosmosą ir mažuosius žemės palydovus, kurią vedė mechanikos inžinierius Tomas. Pirmiausia jis papasakojo apie save - kur mokėsi, praktikavosi ir dirba, iš kur semiasi idėjų. Sužinojome ne tik apie tai, kas yra mažieji palydovai ir kur juos naudoja, bet ir apie įmonę ,,Nanoavionics", kur ir kaip juos gamina, darbą laboratorijose, bendrą darbą su NASA.

    Per ilgąją pertrauką galėjome atsikvėpti. Kas nenorėjo nuobodžiauti, galėjo dalyvauti žaidime ,,Prototo". Diena buvo pilna įspūdžių ir geros nuotaikos.

Julija Krastinaitė, 6 kl. mokinė
Ona Pieviškytė, 7 kl. mokinė

1

2

3

4

5

6

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija