Lietuvos valstybės atkūrimo dienai - ,,Vytis - Laisvės karvedys"

Titulinė
    Tebesitęsiant Covid- 19 pandemijai Vasario 16 - ąją - Valstybės atkūrimo dieną - kaip ir praėjusiais metais gimnazijoje nusprendėme pažymėti nuotoliniu būdu. Mokinius, mokytojus bei kitus bendruomenės narius pakvietėme į nuotolinę šventę - ,,Vytis - Laisvės karvedys".

    Prisiminę šios dienos reikšmę mūsų šalies valstybingumui, išklausę Lietuvos Tarybos 1918 -ųjų metų vasario 16-osios dienos nutarimą bei kartu sugiedoję Lietuvos himną leidomės į istorinę Vyčio tapimo mūsų valstybingumo ženklu - valstybės herbu- kelionę.

    Šventės dalyviams paaiškinome, kada ir kodėl Vytis atsirado Lietuvos didžiųjų kunigaikščių portretiniuose antspauduose, kaip kito žirgo ir Vyčio vaizdavimas, kada jis tapo valstybės herbu, ką reiškia viduramžių herbuose naudojamos dvi svarbiausios spalvos- raudona ir balta, kodėl Vytį nuspręsta vaizduoti ant nacionalinės valiutos - lito, o nuo 2015-ųjų metų ir ant euro, dalinomės archeologinių radinių (koklių) bei kitų Valdovų rūmuose saugomų eksponatų (gobelenų, taurių) vaizdais su Vyčio ženklu.

    Siekdami įtraukti žiūrovus į šventę jiems sugalvojome užduočių. Pasiklausę dainos ,,Kur lygūs laukai" jie turėjo pasakyti, kokios herbo dalys yra paminėtos dainoje, pasukti galvas ir paaiškinti, kodėl Vytis buvo populiariausias 2018 metais gimusių berniukų vardas.

1a

2

2a

3

3a

4

5

5a

6

7

8

    Antroje šventės dalyje dailės mokytoja Daiva Mieliauskienė ir II g kl. mokinys Matas Janušauskas pristatė Vasario 16-ajai surengtą mokinių darbų parodą ,,VYTIS-SKYDAS-KALAVIJAS". Mokytoja Daiva ir Matas aptarė 1-4 kl., 5-7 kl. ir II g kl. mokinių darbus - piešinius, koliažus, medžio dirbinius, kartono plastikos darbus, jų atlikimo techniką, medžiagas, pasidalino mintimis, kaip kilo idėja surengti tokią parodą.

    Paroda veiks iki kovo 12 d., tad kviečiame apsilankyti ir pasidžiaugti darbais, pasinaudoti galimybe smagiai fotosesijai.

9

10

11

11a

12

13a

13b

14

15

16

17

17a

17b

17c

 

    Išsiskyrėme sveikindami vieni kitus su Vasario 16 -ąja, artėjančiomis atostogomis, kartu su 8 kl. mokiniais ir muzikos mokytoja Danute Alekniene dainuodami gerai visiems žinomą lietuvių liaudies dainą ,,Balnokit, broliai žirgus", kurioje taip pat minimas kalavijas - neatsiejama karingojo Vyčio gyvenimo dalis.

    Su Vyčiu keliausime iki Kovo 11-osios - dar vienos Lietuvos Laisvės šventės. Šios šventės proga 1-4 klasių mokiniai dalyvaus dailyraščio konkurse ir rašys diktantą ,,Vyčio istorija".

Julita Pieviškytė, IV g kl. mokinė
Jovita Vainikevičiūtė, pilietiškumo pagrindų mokytoja

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija