Turininga diena Vilniuje

Titulinė 1Titulinė 2

    Tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda kasmet suburia dešimtis tūkstančių moksleivių ir studentų. Parodos 2022 tema – karjera ir mokymasis visą gyvenimą, o tikslas – padėti atrasti naujas karjeros galimybes įvairaus amžiaus grupių asmenims, atsakyti į visus rūpimus su karjera ir studijomis susijusius klausimus.

    Galimybe dalyvauti parodoje pasinaudojo ir mūsų mokyklos mokiniai. Kovo 30 dieną II ir IVg klasių moksleiviai išvykome į parodą KARJERA & STUDIJOS 2022. Mus lydėjo ugdymo karjerai koordinatorė mokytoja Jovita Vainikevičiūtė ir IVg klasės vadovė Rima Kėblienė. Mokytoja Jovita iš anksto supažindino mus su renginio programa, tikslais, formatu, padėjo mums suplanuoti veiklas po jos. Tad iš anksto susiplanavome laiką ir pasirinkome paskaitas. Išklausėme tokias paskaitas kaip „Kam reikalingos studijos, kai jau turi svajonių darbą?“, „Kaip tinkamai pasirinkti savo svajonių karjerą?", lankėmės erdvėje „Nemokamos karjeros modeliavimo dirbtuvės“. Mokytojai klausėsi kitokio pobūdžio paskaitų – juos domino temos apie mokytojo savimotyvaciją, apie tai, kas sudaro laimės formulę. Mes, mokiniai, tikrai turėjome puikią galimybę pasiklausti, pamatyti, pasidomėti apie mus dominančias specialybes, pabendrauti su įkvepiančiomis asmenybėmis.

    Stebino dalyvių gausa, bendravimo nuoširdumas, Litexpo rūmų erdvės ir, aišku, pirmąkart pamatytas tokio tipo renginys.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

    Kita mūsų kelionės dalis buvo susijusi su istorija. Dalyvavome edukacinėje Istorijų namuose veikiančioje parodoje „Ką slepia sarkofagas? Senovės Egipto mumijų tyrimai“. Tai buvo išskirtinė proga pamatyti visas Lietuvos muziejuose saugomas mumijas ir sarkofagus po vienu stogu. Ši pažintinė paroda atskleidė pastarųjų beveik 200 metų Senovės Egipto mumijų tyrinėjimus ir lietuvių dalyvavimą juose.

    Ekskursijos gidė papasakojo, kaip kito mumijų tyrimų samprata ir jų rezultatai nuo kolekcionavimo idėjos XIX amžiuje, pirmųjų mokslinių ekspedicijų XX amžiuje iki dabar – kai tūkstančių metų senumo paslaptys išaiškinamos šiuolaikinėmis technologijomis. Senovės Egipto mumijos čia eksponuojamos kartu su įvairiais objektais, lydėjusiais mirusįjį į pomirtinį pasaulį. Susipažinome su pastangomis nugalėti mirtį, pomirtinio pasaulio vaizdiniais, magiškomis įkapėmis, mumifikavimo paslaptimis, Senovės Egipto dievais, hieroglifų rašto pavyzdžiais. Įdomu buvo pabendrauti su gide Virginija ir daugiau sužinoti apie archeologo profesiją ir eksperimentinės archeologijos studijas.

16

17

18

19

20

21

22

    Ir paskutinis mūsų kelionės taškas buvo apsilankymas „Akropolyje“. Kaipgi be jo! Patenkinti, linksmi, pripirkę lauktuvių ir pilni įspūdžių saugiai grįžome namo!

    Dėkojame mūsų gimnazijos direktorei už galimybę nuvykti į Studijų mugę, o mokytojai Jovitai už puikų ekskursijos organizavimą.


Ugnė Asipauskaitė, IIg klasės mokinė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla