Susitikimas su Simonu

Titulinetituline2

    Dar prieš savaitę pradėjome ruoštis susitikimui su buvusiu mūsų mokyklos mokiniu. Tiesa, tada dar nežinojome, kad susitiksime su Simonu (Simonas Girnis Antazavės Juozo Gruodžio vidurinę mokyklą baigė 2012 m.), o ugdymo karjerai mokytojos sukurta intriga tik dar labiau žadino mūsų smalsumą.

    Ugdymo karjerai pamokos metu aptarėme interviu kaip informacijos apie profesiją šaltinį, aiškinomės, kas yra korektiškas ir nekorektiškas klausimas, kūrėme ir taisėme savo klausimus, kuriuos galėtume užduoti susitikimo metu.

    Susitikimą ugdymo karjerai mokytoja Jovita Vainikevičiūtė pradėjo žaidimu ,,Taip ir Ne", kurio metu išsiaiškinome, kad Simas yra susijęs su technologijomis ir netrukus atspėjome, kad jis - elektronikos inžinierius.

    Simonas papasakojo apie savo karjeros kelią (jis šiuo metu UAB TELTONIKA NETWORKS Metrologijos laboratorijos vadovas), motyvus pasirinkti elektronikos inžinerijos studijas, šios srities specialistų poreikį darbo rinkoje ir perspektyvas, pristatė juos rengiančias mokymosi įstaigas, aptarė šios profesijos atstovui būtinas asmenines savybes. Simonas paaiškino, kas yra metrologija, ką veikia šio skyriaus specialistai, papasakojo ir parodė, kaip atrodo jo darbo vieta, kokia veikla užsiima įmonė, kurioje dirba Simonas.
Tą dieną klausinėjome ir kalbėjomės dar apie daug ką.... Apie iššūkius, su kuriais jam tenka susidurti darbe, vadovui reikalingas kompetencijas, būtinybę nuolat mokytis ir tobulėti, savęs motyvavimą, laisvalaikį ir pomėgius, gyvenimo moto, laiko planavimą, šeimą, ateities planus...

    Tą dieną pažinome dar vieną sėkmingo žmogaus istoriją, dar vieną buvusį mūsų mokyklos mokinį, kuris yra laimingas ir džiaugiasi tuo, ką dabar veikia. Išgirdome ir palinkėjimą šios dienos abiturientams - rinktis veikti tai, ką labiausiai nori veikti, ir nebijoti daryti daugiau nei tau priklauso.

    Dėkojame Simonui už mums skirtą laiką ir norą pasidalinti savo sėkme bei jos receptu. Tikimės, kad tokie susitikimai paskatins mokinius teisingai pasirinkti ir įkvėps kurti savąją sėkmės istoriją.

Julita Pieviškytė, IV g kl. mokinė
Jovita Vainikevičiūtė, ugdymo karjerai koordinatorė

1

2

3

4

5

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla