Integruotos pamokos apie pienę

DSC 3868ppp
    Gražiomis pavasario dienomis, kai pievos puošiasi pienių geltonomis galvutėmis, ugdyti mokinius norisi ne tik mokykloje, bet ir gamtoje. Gegužės mėnesį trečios klasės mokiniams vyko integruotos pamokos apie kiaulpienę.

    Pasaulio pažinimo pamokose, peržiūrėję edukacinį filmuką apie pienę, mokiniai skubėjo į mokyklos kiemą susipažinti su augalo sandara, apžiūrėti kiaulpienės žiedų, lapų ir šaknų. Susipažino su augalo gydomosiomis savybėmis. Pasirodo, kad ji- piktžolė- labai vertingas augalas. Kiaulpienė valo organizmą, aprūpina jį daugybe naudingų medžiagų, padeda sergant, naudinga žmogaus sveikatai, vartojama ir maistui.

    Mokinukai lietuvių kalbos pamokų metu rašė diktantą apie pienės žiedą, analizavo diktanto klaidas. Vėliau ieškojo kūrinių apie kiaulpienę, patys kūrė eilėraščius šia tema.
Fizinės veiklos metu mokyklos aikštelėje laukė įdomiosios užduotys. Mokiniai žaidė šešėlinius žaidimus, puošė pienių žiedais draugo šešėlį, dalyvavo įvairiose estafetėse.

    Dailės ir technologijų pamokų metu vaikai mokėsi pinti pienių vainikus, skynė geltonuosius žiedelius ir iš jų gamino kas sirupą, kas virė uogienę, kas - karamelę. Visi nekantriai laukė degustacijos.

    Integruotos pamokos mokiniams labai patiko. Su didžiuliu noru ir užsidegimu vaikai atliko visas kūrybines užduotis. Ateityje lauks ir kitų integruotų pamokų!

Diana Rožkovienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

20220518 104820

20220518 110215

20220518 111910

20220518 115052

20220518 115655

20220518 120143

20220518 120330

20220518 120515

20220518 120612

20220518 120710

20220518 123804

20220519 095108

20220523 112112

20220523 112823

20220523 115028

20220523 115112

20220523 121024

20220523 121058

20220523 121127

20220523 125500

20220523 125504

20220525 113734

20220527 104027

20220527 104101

DSC 3868

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla