Paskutinio skambučio šventė

DSC00971
    Gegužės 27 dieną mūsų gimnazijoje vyko Paskutinio skambučio šventė. Šiemet mokyklos duris užveria jau VIII gimnazijos laida. Nuo ankstyvo ryto jautėsi šventinė nuotaika, akis džiugino papuoštos erdvės, vyko paskutinis pasiruošimas šventei. Oras nedžiugino. Ką darysi... Toks jau šių metų pavasaris. Šventę šiemet organizavome mes, IIg klasės mokiniai.

    Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais abiturientai kartu su pirmokais suėjo į salę. Čia netruko šiltų ir nuoširdžių žodžių, sveikinimų, palinkėjimų, dovanų. Abiturientus sveikino mokyklos direktorė Aldona Svidinskienė , Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas, Imbrado seniūnas Vygirdas Žalkauskas, bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė, parapijos kunigas Vytautas Dagelis, pirmosios mokytojos ir nemažas būrys svečių. Nuotaikingai nuskambėjo pirmokų sveikinimas, susimąstyti kvietė klasės vadovės kalba. Visi linkėjo sėkmės brandos egzaminų sesijoje, drąsos įveikiant sunkumus, ryžto ir atkaklumo siekiant savo svajonių. Džiugino ir geros nuotaikos teikė Brigitos atliekamos dainos, Ugnės ir Junonos pasirodymas ir, aišku, dešimtokų eilės.

    Tradiciškai abiturientai po šventės mokyklos kieme sodindavo ąžuoliuką. Šiemet jis irgi buvo sodinamas – tik iš vakaro, po Šv. Mišių, aukotų už abiturientus.

    Liūdna, kad mokyklą palieka paskutinieji gimnazijos abiturientai. Atminty ilgam prisiminsime gražias šventines akimirkas ir smagiai praleistą laiką šioje mokykloje.

Simona Labutytė, IIg kl. mokinė

DSC00982

DSC00986

DSC01016

DSC01017

DSC01023

DSC01033

DSC01040

DSC01047

DSC01050

DSC01058

DSC01059

DSC01060

DSC01061

DSC01063

DSC01064

DSC01066

DSC01068

DSC01078

DSC01083

DSC01090

DSC01091

DSC01098

DSC01099

DSC01103

DSC01116

DSC01129

DSC01133

DSC01143

DSC01145

DSC01159

DSC01170

DSC01172

DSC01187

DSC01194

DSC01199

DSC01200

DSC01205

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla