Apie dešimtokų šventę mokytojams

    tituline
Vis labiau beįsismarkaujantis ruduo ir jo spalvomis besipuikuojantis spalis... Tai jis savo pradžia primena, kad mokslo metai vis labiau įsibėgėja, o mokykloje savo rūpesčiais ir džiaugsmais gyvena ne tik mokiniai, bet ir mokytojai - žmonės, kurių buvimas mums visiems yra labai vertingas ir svarbus. Spalio pradžia - priminimas apie labai gražią šios profesijos žmonių šventę - Tarptautinę mokytojų dieną.

    Šiemet mokykloje šią šventę organizavome mes, dešimtokai, juk mokykloje likome vyriausi, tad pasinaudojome proga mokytojo profesiją pasimatuoti dar dešimtoje klasėje.

    Muzika, sveikinimais ir šypsenomis mokytojus pasitikome nuo ankstyvo ryto. Tą dieną pasiūlėme mokytojams nors trumpam pamiršti savo rūpesčius bei pareigas ir praleisti laiką Antazavės dvare - apžiūrėti čia esančias parodas, susipažinti su dvaro istorija, pasigrožėti naujai atgimusiomis dvaro erdvėmis, pasiklausyti Vivaldžio ,,Rudens" muzikos...

     Išlydėję mokytojus į edukaciją kitoje erdvėje ir įteikę jiems edukacijų ir pamokų kitose erdvėse lapą (mokytojai gavo užduotį - jį užpildyti), patys išskubėjome į klases jau ne kaip mokiniai, o kaip mokytojai.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

    Baigiantis pamokoms mokytojų pasveikinti atvyko Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas. Svečias įteikė ne tik dovanas, bet ir Zarasų r. savivaldybės mero Nikolajaus Gusevo ir Zarasų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjos Sigitos Keršienės padėkos raštus mokytojoms Dianai Rožkovienei ir Laimai Mažiulienei. Su sveikinimais ir linkėjimais tądien pas mokytojus atskubėjo Antazavės seniūnas Algirdas Lekaveckas bei bendruomenės pirmininkė Danutė Skardinskienė.

    Su profesine švente savo mokytojus sveikino ir jiems daug kartų už nuoširdų ir sąžiningą darbą dėkojo mokyklos direktorė Aldona Svidinskienė. Ji padėkos raštais ir tradiciniais katinais - išminties ženklais - apdovanojo mokytojus, švenčiančius savo pedagoginio darbo jubiliejus bei mokytojus, kurie sėkmingai paruošė mokinius savo dalyko olimpiadoms.

15

16

17 1

17

18

18 1

19

20

    Brigita (9 kl. mokinė), mūsų šventės pagalbininkė, mokytojus džiugino jausmingomis dainomis apie rudenį ir gerumą, o mes, dešimtokai, šventę užbaigėme kartu su visais kitais mokiniais dainuodami dainą ,,Mes tikrai mylime mokytojus".

    Įvairių malonių staigmenų mokytojams sugalvojo Dienos centrą lankantys mokiniai. Ačiū jums už rudens puokščių parodą ir besišypsančius klevo lapus.

    O Jums, mielieji mokytojai, dėkojame už rūpestį, kantrybę, šilumą ir šypseną! Būkite sveiki ir laimingi!

21

22

23

24

 

Elija Čičinskaitė, 10 kl. mokinė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla