Tolerancijos dienai - Tolerancijos namas

tituline
    Lapkričio 16-oji pasaulyje yra minima kaip Tarptautinė tolerancijos diena. Šios dienos tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į netolerancijos pavojų ir prisiminti, kad mes esame visi skirtingi, tačiau, nepaisant to, esame visi svarbūs.

    Kaip ir kiekvienais metais šią dieną paminėjome bei prisiminėme savo mokykloje. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis - Tolerancijos namas.

    Pasitardami su klasės vadovais ir dailės mokytoja, pasitelkdami fantaziją kūrėme savo tolerancijos namus ir apgyvendinome juose tolerantiškumą. Sukūrėme įvairiausių darbų: piešinių, plakatų, tikrų ir netikrų namų, pvz. 5-7 kl. mokiniai panaudodami kartono dėžutes tarsi plytas statė bendrą tolerancijos namą, 10 kl. mokinai namą sukūrė ant kolonos prikabinę įvairiausių nuotaikų simbolių užrašydami ,,Mūsų namuose gyvena tolerancija" ir jį apšvietė panaudodami kalėdinę girliandą.

1

2

3

4

5

6

    Visi stengėmės, kūrėme ir dirbome su meile, o darbus buvo galima apžiūrėti mokyklos fojė. Nuo ankstyvo ryto čia skambėjo nuotaikinga muzika, ekrane keitėsi vaizdai, iliustruojantys tolerancijos temą, fotografavomės prie savo ar kitų Tolerancijos namų.

    Mūsų klasės valandėlė taip pat vyko foje. Patogiai įsitaisę ant suolų žiūrėjome video ir klausėmės žymių žmonių interviu apie toleranciją, juos aptarėme, įsivertinome savo tolerancijos lygį, svarstėme, kaip galėtume jį padidinti. Grožėjomės savo ir kitų darbais, rinkome originaliausius, aiškinomės, ką norėjome pavaizduoti ant savo plytų Tolerancijos name. Be to, tą dieną su istorijos mokytoju kalbėjomės apie netolerancijos pavyzdžius kai kuriomis tautoms, jų likimą ir netolerantiško elgesio su kitais pamokas.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

    9-10 kl. mokiniai dalyvavo nuotoliniame renginyje ,,Ne gėda rinktis", kuriame susipažino su nemadingomis ir mažiau žinomomis profesijomis. Šio renginio tikslas - skatinti toleranciją profesijų skirtumams ir kiekvieno asmens pasirinkimui, laužyti stereotipus, kad ne gėda rinktis nepopuliarią profesiją, ugdyti supratimą, kad ir mažiau patrauklių profesijų atstovai yra reikalingi darbo rinkai ir visuomenei, gali uždirbti ir kilti karjeros laiptais.

a

b

c

d

dd

    Tą dieną daug kūrėme, mąstėme, bendravome ir diskutavome, patyrėme teigiamų emocijų ir ...tikimės, tapome pakantesni.


Julija Krastinaitė, 7 kl. mokinė
Jovita Vainikevičiūtė, 7 kl. vadovė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla