Diena Panevėžyje

tituline
    Mes, dešimtokai, kartu su devintos klasės mokiniais lapkričio 22 d. (antradienį) vykome į Panevėžį - Aukštaitijos sostinę. Čia praleidome beveik visą dieną.

    Pirmasis mūsų išvykos tikslas buvo pažintinis vizitas AB ,,Panevėžio stiklas". Iš pradžių įmonės atstovė supažindino mus su įmonės istorija, veikla, pristatė įmonėje gaminamus gaminius (tai yra įvairių rūšių tara), jų kontrolę. Lankėmės tose patalpose, kur buvo galima stebėti taros gamybą, jos pakavimą, jos pakrovimą, detalių tekinimą įrenginiams. Aplankę ,,stiklo virėją" sužinojome apie patį gamybos procesą, jam reikalingą temperatūrą bei medžiagas, iš kurių gaminamas stiklas, kompiuterio ekrane galėjome matyti, kaip į talpą su šiomis medžiagomis patenka dujos. Susipažinę su darbo aplinka, supratome, kad darbas šioje įmonėje yra nelengvas, o žmogaus rankas vis dažniau keičia įvairūs įrenginiai.

01

1

1 1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

    Vėliau lankėmės šio miesto teatre ,,Menas". Šį kartą pasirinkome pasižiūrėti spektaklį ,,Musių valdovas" pagal Nobelio premijos laureato Viljamo Goldingo tuo pačiu pavadinimu parašytą romaną, kurį skaitysime per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Scenoje, kuri trumpam virto žaidimų aikštele, stebėjome paauglių santykius, jų žaidimą, kuris susiklosčius ekstremaliai situacijai išveda kiekvieną šio žaidimo dalyvį iš komforto zonos, priverčia peržengti ribas ir atsakyti už savo pasirinkimus. Tai, kas nutinka vaikams kieme, vyksta su kiekvienu iš mūsų, mus supančiose aplinkose. Spektaklį aptarėme lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje su mokytoja Ramute Kuzmiene.

13

13a

13b

14

15

16

    Užsukome ir į Panevėžio Cido areną, kur vyko karjeros renginys ,,Studijų diena 2022". Čia savo studijų programas pristatė įvairios kolegijos, univesitetai, su profesiniu mokymusi buvo galima susipažinti prie profesinių mokyklų stendų, norintys galėjo pasikonsultuoti su karjeros konsultantais, be to, apžiūrėjome Cido areną, kurioje vyksta įvairios ne tik miesto, bet ir šalies sporto varžybos.

17

18

19

20

21

    O kur dar pasibuvimas picerijoe ,,Charli pica" ir smagi kelionė atgal į namus - gera nuotaika, linksma muzika ir ... dienos įspūdžiai.

    Dėkojame Panevėžio regioninio karjeros centro Profesinio veiklinimo ir partnerysčių koordinatorei Taniai Paškevičienei už geranoriškumą ir pagalbą rengiant vizitą AB ,,Panevėžio stiklas", įmonės darbuotojai  Renatai Stančikienei už turiningą ekskursiją,  o mokyklos direktorei Aldonai Svidinskienei už galimybę keliauti mokykliniu autobusu.

 

Jovita Paurytė, 10 kl. mokinė Jovita Vainikevičiūtė, 10 kl. vadovė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla