Malonūs prisiminimai

20221028 120740pp
    Artėjant rudens atostogoms mūsų mokyklos Mokinių tarybos nariai susirinko į diskusijų popietę. Smagiai diskutuojant buvo nutarta, kad mokykloje organizuosime įvairias veiklas ir edukacijas, kurias pavadinome – paskutinė diena mokykloje prieš prasidedančias atostogas.

    Visi jau laukėme pirmųjų šių mokslo metų atostogų- rudens atostogų. Mokykloje pasklido žinia, kad spalio 28 dieną turėsime įdomią veiklą- kepsime picas. Klasės pasiskirstė pasiruošimo užduotis: 10 kl. mokiniai rengė stendinį pranešimą apie picas, 9 kl. mokiniai tvarkė valgyklos erdvę, 8 kl. mokiniai gamino plakatus, 7 kl. mokiniai buvo atsakingi už muzikinį renginio takelį, 6 kl. mokiniai ir technologijų mokytoja rengė vaizdo pranešimą ,,Picerija mano namuose“.

    Spalio 28 diena mokykloje buvo judri, triukšminga, įdomi ir skani. Mokiniai susipažino su picos gamybos technologine seka, gamino picas, jas kepė , sužinojo daug naujo apie picas, sužinojo slaptažodį, kurį žino tik Italijos picų kepėjai ir skanavo savo gaminius. Renginį vedė ir veiklas koordinavo technologijų mokytoja Daiva Mieliauskinė. Renginio dalyviai atsiliepimų lentoje paliko 58 lapelius su įvairiais įrašais: ačiū , labai skanu, fantastika, pati skaniausia pica pasaulyje, labai patiko, darželio grupė soti ir laiminga, pirmokai ir antrokai sotūs, stori, laimingi, puiki idėja! Tik vienas mokinys liko nusivylęs ir paliko įrašą- fuu, neskanu.

   Tokiai veiklai surengti idėja kilo perskaičius teiginį, kad ,, Išvis per metus Lietuvoje suvalgoma iki 3 milijonų picų. Vasario 9-ąją minima tarptautinė picos diena. Įdomu tai, jog Lietuvoje picos populiariausios šeštadieniais, o diena – rekordininkė yra rugsėjo pirmosios šventė.“ (www.DELFI.lt)

    Mes džiaugiamės, kad turėjome kitokią dieną mokykloje.

Mokinių taryba ir koordinatorė
D. Mieliauskienė.

20221028 120740

20221028 112945

20221028 113410

20221028 113801

20221028 113802

20221028 115322

1667896641005

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla