Aplankyta ir pasidalinta

tit1tit2

    Dar įpusėjus lapkričiui pradėjome planuoti kasmet vykdomą akciją ,,Aplankyk ir pasidalink" - kokiais gardėsiais nudžiuginsime tuos, kuriuos lankysime ir su kuriais pasidalinsime, kaip juos supakuosime ir pateiksime, kaip tai organizuosime.

    Visas savo numatytas veiklas šiemet integravome į ugdymo procesą - tikybos, dailės, technologijų pamokas bei neformalaus švietimo užsiėmimą ,,Karjeros labirintuose".

    Tikybos pamokų metu mokiniai aiškinosi vieno iš šv. Kalėdų šventės simbolio - angelo prasmę, karpė iš popieriaus angeliukus, dailės pamokų ir neformalaus švietimo užsiėmimų metu gamino kalėdinius atvirukus, technologijų pamokų metu kepė keksiukus, juos dekoravo, gamino gardėsių įpakavimui reikalingas dėžutes, pakavo ir šventiškai papuošė.

1 1

1

2

3

4

5

6

    Tiesa, daug eksperimentuota ir degustuota, kol rastas pats tinkamiausias receptas ir kepinio skonis.

    Šiemet akcijos metu buvo aplankyta beveik penkiasdešimt Antazavės, Šniukštų, Avilių bei Imbrado kaimuose gyvenančių vyresnio amžiaus žmonių, tų, kurie vieniši arba šiuo metu gyvena vieni, taip pat mūsų pažįstami iš projekto ,,Pažink valstybę" bei buvę Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos (anksčiau Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokykla) darbuotojai - dabar jau senjorai.

7

8

9

10

11

12

13

    Pasidalinta ne tik gardėsiais ir sveikinimais bei linkėjimais artėjančių švenčių proga. Dažnas dalinosi šiltu ir nuoširdžiu bendravimu, prisiminimais apie savo gyvenimą ir savo jau anapilin išėjusius artimuosius, savo džiaugsmais ir rūpesčiais ir, žinoma, dėkingumu už skirtą dėmesį. Šios pamokos buvo pačios turiningiausios ir prasmingiausios.

    Kaip visada, užbaigus akciją sveikinimus ir linkėjimus šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų Metų proga nunešėme į Antazavės ir Imbrado seniūnijas, aplankėme savo artimiausius kaimynus - Antazavės dvaro bendruomenę.

14

    Ši akcija buvo dar viena galimybė mokiniams geriau pažinti save, ieškoti ir surasti sau patinkančią veiklą, tobulinti bendrąsias karjeros kompetencijas - gebėjimą bendrauti, spręsti iškilusias problemas, planuoti savo laiką.

Jovita Vainikevičiūtė, Zarasų ŠPT karjeros specialistė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla