Siūlyk! Tavo idėja gali būti įgyvendinta.

biudžetas pp
    Atsižvelgiant į Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos siūlymą, Zarasų rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginiame veiklos plane numatytas finansavimas priemonės "Dalyvaujamojo biudžeto projektų įgyvendinimas mokyklose" įgyvendinimui. Šią priemonę įgyvendinti šiemet bandys ir Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinės 5-10 klasių mokiniai. Priemonei skirta suma -1500 eurų.

    Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos tikslas – skatinti mokinių iniciatyvas, burti mokinių ir mokyklos bendruomenę, didinti mokinių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus.

    Klasių valandėlių metu 5-10 klasių mokiniams pristatyta dalyvaujamojo biudžeto projekto įgyvendinimo esmė, tikslas, eiga, aptarta, kas yra mokyklos ir šeimos biudžetas. Projekto eigą sudarytų keturi pagrindiniai etapai: idėja, projektas, balsavimas ir laimėjusios idėjos įgyvendinimas. Mokiniai taip pat buvo supažindinti su kitų Lietuvos mokyklų, dalyvavusių šioje iniciatyvoje, patirtimis ir idėjomis (jų būta įvairių: nauji suolai bendrose erdvėse, minkštasuoliai koridoriuose, stadiono atnaujinimas, atsiskaitymas kortelėmis valgykloje, nauja lauko erdvė, sporto įranga, chemijos kabineto atnaujinimas, idėja ,,Tobula pertrauka“ ir pan.), jiems pasiūlyti įvairūs idėjų pristatymo būdai – plakatas, video, pateiktys, animacija, inscenizacija ar pan., kartu išnagrinėta mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projekto idėjos pasiūlymo forma ir išsiaiškinta, kaip ją pildyti.

    Mokinių komandos (vieną komandą turėtų sudaryti 2-5 mokiniai), nusprendusios dalyvauti šioje iniciatyvoje, vertinimo komisijai turi pateikti užpildytą projekto idėjos pasiūlymo formą iki gegužės 5 d.

    Atrinktos idėjos mokinių komandų pasirinktu būdu bus pristatytos mokyklos bendruomenei bei paskelbtos mokyklos internetinėje svetainėje. Geriausią dalyvaujamojo biudžeto idėją balsuodami išrinks patys 5- 10 klasių mokiniai, o laimėjusiai komandai beliks savo idėją įgyvendinti.

    Esame tikri, kad ši iniciatyva kurs pridėtinę vertę visai mokyklos bendruomenei, sudarys sąlygas skleistis mokinių iniciatyvumui, kūrybiškumui, plėtos mokinių finansinį raštingumą, veiklos planavimo ir jos įgyvendinimo kompetencijas, o projekto idėjos įgyvendinimas užtikrins mokinių poreikius ir lūkesčius.

Jovita Vainikevičiūtė, karjeros specialistė

biudžetas

biudžetas 2

 

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga

Dvaro g. 4, Antazavės k.,
32260 Zarasų r.

Tel./faks. (8 385) 41 418
El. p.
antazaves.mok@zarasai.lt

Juridinių asmenų registras,
kodas 190205194

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

420x594 pienasvaisiai t

SRF logo 

pr rem1pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

2024  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla