Susipažinta dar su viena galimybe

IMG 5843 Septyni Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos abiturientai lankėsi Utenos regioniniame profesinio mokymo centre (Utenos RPM centras), kur susipažino su mokymo įstaiga, mokymo baze, su 2013 – 2014 m. priėmimo tvarka, siūlomomis specialybėmis bei jų mokymosi programomis.

     Turintys vidurinį išsilavinimą (baigusieji 12 klasių) 2013 – 2014 m. turės galimybę rinktis  maisto produktų gamybos darbuotojo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, padavėjo ir barmeno, staliaus bei automobilių mechaniko specialybes. Beje, pastarąja mūsų moksleiviai domėjosi labiausiai.

     Utenos RPM centro gimnazijos skyriaus vedėja p. G. Indriūnienė bei socialinė pedagogė p. J. Jurgelėnienė taip pat aptarė moksleivių aprūpinimo bendrabučiu (jis suteikiamas kiekvienam to pageidaujančiam), stipendija klausimus, kitas pažangių ir aktyvių moksleivių skatinimo formas, socialiai remtinų moksleivių teises, ugdymo įstaigos bei moksleivių bendrabučio vidaus tvarkos taisykles.

    Mokymo centras pataruoju metu tampa vis patrauklesnis: pagal bendrus Europos Sąjungos ir LR projektus atnaujinama mokymo bazė (naujai įrengtos  modernios stalių dirbtuvės, statybininkams - apdailininkams bei maisto produktų gamybos darbuotojams rengti skirtos mokomosios erdvės), ką tik savo duris atvėrė modernus neįgaliųjų profesinės reabilitacijos centras, siekiant labiau prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų moksleiviams bus siūlomi papildomi moduliai.  Be to - vykdoma projektinė veikla, sukaupta nemaža patirties bendradarbiaujant su užsienio partneriais, mokiniai ir mokytojai vyksta stažuotis į Europos Sąjungos šalis.

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos

Ugdymo karjerai koordinatorė

Jovita Vainikevičiūtė

 

IMG 5818

IMG 5819

IMG 5821

IMG 5822

IMG 5828

IMG 5829

IMG 5830

IMG 5832

IMG 5836

IMG 5837

IMG 5841

IMG 5845

IMG 5848

IMG 5850

IMG 5853

IMG 5854

IMG 5857

IMG 5858

IMG 5860

IMG 5861

IMG 5862

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija