Kviečia ASU

asu    „Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU, moksleivių tėveliams labiau pažįstamas kaip LŽŪA ) – vienintelis universitetas Lietuvoje, rengiantis aukštos kvalifikacijos žemės, miškų ir vandens ūkio specialistus, universitetas kuriantis agrarinio mokslo ir studijų tradicijas Lietuvoje nuo 1924 metų", šios mokymo įstaigos pristatymą pradėjo ASU studijų skyriaus vadybininkas p. A. Girčys, praėjusią savaitę susitikęs su mūsų mokyklos vyresniųjų klasių moksleiviais ir išdėstęs dar daug kitų argumentų, kodėl verta pasirinkti studijas būtent šioje aukštojoje mokykloje.


    Tarp privalumų – studijų programų unikalumas. Penkiuose – Agronomijos, Miškų ir ekologijos, Ekonomikos ir vadybos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinierijos fakultetuose (šiuo metu beveik 5000 studentų) plėtojamos daugiau negu 40 Biomedicinos, Socialinių, Fizinių ir Technologijos mokslų studijų sričių bakalauro ir magistrantūros studijų programų. Pačiomis perspektyviausiomis įvertintos Agronomijos ir Atsinaujinančių energijos išteklių inžinierijos (jei bus apsispręsta nestatyti atominės elektrinės) studijos. Be to, studentai turi galimybę greta pasirinktos pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos studijų krypties programą ir įgyti dvigubą bakalauro kvalifikacinį laipsnį.


    20 ASU programų siūlomos anglų kalba, o pagal mainų programas studentai gali rinktis dalines studijas daugiau kaip 80 universitetų 27 – iose pasaulio šalyse.


    Pažymėta, kad šiuo metu su struktūrinių fondų parama kuriama šiuolaikiška mokslinių laboratorijų infrastruktūra, leisianti mokslininkams vykdyti tarptautinio lygio tyrimus, įsilieti į tarptautines ir nacionalines programas, integruoti mokslo, studijų ir verslo sritis ( įsteigtas proveržio fondas TOP 2020, mokslo, studijų ir verslo centras – slėnis „Nemunas").


    Moksleiviai supažindinti su stipendijų ir socialinės paramos sistema, pristatyta 100 ateities lyderių programa, skirta 100 –ui geriausiais balais įstojusių pirmakursių: jiems garantuojama lyderio stipendija nuo pirmosios studijų dienos, semestras studijų užsienyje, verslo lyderio mokykla, paruošimas konkrečiai darbo veiklai ir įdarbinimas pažangiausiose įmonėse.
Dar daug kitų skaičių ir faktų susitikimo metu pateikė ASU svečias ir pakvietė moksleivius, apsilankyti ASU rengiamoje dviejų dienų viešnagėje (maitinimą, apgyvendinimo išlaidas kompensuoja ASU) ir arčiau susipažinti su šia mokymo įstaiga.

Jovita Vainikevičiūtė
Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos
Ugdymo karjerai koordinatorė

P4100065

P4100069

P4100071

P4100074

P4100075

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija