2013 metų paskutinis skambutis

P5300106ppp

Palengva, nejučia,
Su pavasario spalva
Ir su gimtinės vėjais,
Žolynų gyvybę dvasia palytėjęs
Su alyvų glėbiu ir su gandro klyksmu
Prie kiekvieno iš mūsų
Sustoja gegužis, pražysta žydėjimas –
Šviesiausias nustebimo metas.

Gražų ir maloniai šiltą gegužės 29 d. rytą į šventiškai papuoštą mokyklą rinkosi abiturientai. Susikaupę, su nerimu širdy, kažką norintys paskutinį kartą pasakyti, palinkėti – visiems jiems šiandiena ypatinga. Ir prie mokyklos tako augantys medžiai, ir koridoriai, ir klasės, ir aktų salė buvo papuošti geltonomis bitutėmis, simbolizuojančiomis atgimimą, darbštumą, uolumą. Mintys apie bites skambėjo ir eilėraščių posmuose:

Dievas paleido
Bitę iš saujos,
kai kūrė pasaulį naują,
kad sujungtų pievą ir žemę,
kad sujungtų žmogų ir saulę,
kad svajas pakylėtų,
kad atneštų medaus lašelį,
vilties spindulėlį geltoną.

Šventė prasidėjo kiek neįprastai – vienuoliktokai vedė pamoką dvyliktokams. Abiturientai pirmokams skirtuose sąsiuviniuose dailyraščiu turėjo rašyti diktantą „Voro tinklas“. Visiems buvo ir smagu ir juokinga prisiminti dailiai rašomas raides. Vėliau pirmo aukšto foje vienuoliktokai sveikino vyresniuosius savo draugus skaitydami palinkėjimus ir įteikdami mažytę stiklinaitę su medumi. Paskui buvo suteiktas žodis dvyliktokams.

Įprastą šventė šurmulį pakeitė paskutinės pamokos rimtis – paskutiniai auklėtojų žodžiai, paskutinį kartą skambantis skambutis, toks mielas ir įprastas.

Pasibaigus paskutinei pamokai, vedini pirmokų dvyliktokai suėjo į aktų salę. Čia jų laukė mokytojai, tėveliai, bendramoksliai, svečiai. Abiturientus sveikino ir linkėjo jiems gero skrydžio mokyklos direktorė. Ji  padėkos raštus  ir atminimo dovanėles įteikė šiems 12 klasės moksleiviams:

1. Justinai Deinytei už labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą, dalyvavimą rajoninėse olimpiadose ir pavyzdingą elgesį;

2. Sandrai Pupeikytei už aktyvią kultūrinę veiklą;

3. Sandrai Jankauskaitei už sėkmingą dalyvavimą rajoniniuose konkursuose, aktyvią kultūrinę veiklą ir pavyzdingą elgesį;

4. Osvaldui Dainiui už sėkmingą dalyvavimą rajoninėse olimpiadose ir konkursuose, pavyzdingą elgesį;

5. Vaivai Dainytei už dalyvavimą rajoninėse olimpiadose ir konkursuose, aktyvią kultūrinę veiklą ir pavyzdingą elgesį;

6. Deimantei Andriuškevičiūtei už aktyvią visuomeninę ir kultūrinę veiklą;

7. Rimvydui Braidokui už aktyvią sportinę veiklą;

8. Sauliui Davainiui už aktyvią sportinę veiklą;

9. Deividui Maračinskui už aktyvią sportinę veiklą;

10. Svajūnui Šakaliui už aktyvią sportinę veiklą;

11. Viktorijai Jasiūnaitei už aktyvią kultūrinę veiklą ir pavyzdingą elgesį.

Nuoširdžius sveikinimo žodžius tarė mokyklos pavaduotoja, auklėtojos, pirmosios mokytojos, svečias iš rajono tarybos, miestelio seniūnas, ansamblio „Ramtatūris“ vadovė, jaunimo klubo „Horizontas“ prezidentas. Skambėjo dainos, eilėraščių posmai:

Jums palinkėti noriu iš visos širdies
Medaus pilnos statinės,
Korių , pilnų ir didelių,
Išėję į gyvenimą kaip margą pievą
Jūs skriskit tiesiai,
Tik žiogo neužminkit,
Smilgos nenulaužkit
Ir palikite plačią plačią brydę,
Kad būtumėte prisiminti
Ilgam, ilgam...

 

P5300091

P5300093

P5300096

P5300098

P5300100

P5300101

P5300102

P5300103

P5300105

P5300109

P5300112

P5300114

P5300116

P5300118

P5300119

P5300120

P5300121

P5300122

P5300123

P5300124

P5300125

P5300126

P5300128

P5300130

P5300131

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija