Sveikiname buvusius abiturientus

    2012- 2013 m. m. mūsų mokyklą baigė 24 abiturientai. Džiugu, kad Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla vienintelė mokykla rajone, kurios moksleiviai sėkmingai įveikė brandos egzaminų sesiją, nebuvo nė vieno abituriento, neišlaikiusio pasirinkto brandos egzamino.

    Naujuosius mokslo metus 13 mūsų mokyklos absolventų pradėjo aukštosiose mokyklose: keturi iš jų studijas pasirinko aukštosiose universitetinėse (VU (Vilniaus universitetas, filosofijos studijų programa), VGTU (Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, informacinių technologijų inžinierijos studijų programa), VDU (Vytauto Didžiojo universitetas, kūrybinių industrijų studijų programa), ASU (Aleksandro Stulginskio universitetas, transporto ir logistikos studijų programa), aštuoni suteikė pirmenybę studijoms šalies kolegijose. Populiariausiomis tarp abiturientų buvo Vilniaus kolegija ( net trys moksleivės pasirinko bendrosios praktikos slaugos studijų programą) ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (pasirinktos multimedijų dizaino, automobilių elektronikos sistemų, mechanikos technologijų inžinierijos studijų programos), dvi abiturientės studijuos Kauno kolegijoje buhalterinę apskaitą bei įstaigų ir įmonių administravimą, viena ketina tapti policininke ir mokysis Lietuvos policijos mokykloje. Beveik visi turės galimybę aukštąjį išsilavinimą įgyti nemokamai, moksleiviai savo prašymuose teikė prioritetą valstybės finansuojamoms studijoms.

    Du moksleiviai jau pradėjo darbinę karjerą, dirba įmonėje „Utenos mėsa", vienas išbandys savo jėgas užsienyje, trys teorinių ir profesinių įgūdžių iš pradžių nusprendė įgyti profesinio rengimo centruose Utenoje ir Vilniuje, organizuoti smulkųjį verslą Zarasų žemės ūkio mokykloje mokysis penki mūsų mokyklos auklėtiniai.


    Sveikiname ir linkime sėkmės visiems, žengusiems dar vieną žingsnį savo asmeninės karjeros kelyje! „Ir nesvarbu, kuo jūs būsite, būkite laimingi!" - dar kartą noriu priminti Justės mamos palinkėjimą per Paskutinio skambučio šventę.

Jovita Vainikevičiūtė

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos
ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija