Gamtos mylėtojai paukščius išlydėjo žvalgydamiesi pro žiūronus

DSCF0690PPPaukščių stebėjimas Lietuvoje vis labiau populiarėjantis laisvalaikio praleidimo būdas. Mėgautis šiuo užsiėmimu galima visur, kur tik yra daugybė ežerų, upių, didelių miškų ir užliejamų pievų, kur peri įvairūs migruojantys paukščiai. Šiam pomėgiui – paukščių stebėjimui – nebūtina vykti kur nors toli.

    Šių metų spalio 9 dieną 10 klasės moksleiviai kartu su auklėtoja Laima Mažiuliene ir Sartų regioninio parko vyr. ekologe Daiva Norkūniene vyko į Rokiškio rajoną stebėti paukščių. Anksti rytą susirinkę vaikai buvo linksmi ir nusiteikę atidžiam pasibuvimui gamtoje. Stebint paukščius niekada negali žinoti, kokių staigmenų tikėtis. Važiuojant keliu laukuose buvo pastebėta visas pulkas gulbių giesmininkių, kurios ruošėsi išskristi į šiltuosius kraštus. Buvo labai įdomu jas stebėti su žiūronais bei teleskopu. Pamatėme itin retą reginį — gulbė ant kaklo turėjo mėlyną žiedą, kuris padeda nustatyti jų migracijos kelius bei kai kuriems jų biologijos faktams tirti. Atvažiavę prie Rokiškio rajono esančių tvenkinių stebėjome įvairiausius paukščius. Aktyvios rudeninės migracijos metu per dieną galima pamatyti iki pusės milijono paukščių, traukiančių į pietus. Stebėjome tokius paukščius, kaip gulbės nebylės, gulbės giesmininkės, rudagalvės kryklės, didžiosios antys, kuoduotosios antys, krykuolės, mažieji kragai, ausuotieji kragai, didieji kormoranai, didieji baltieji garniai, pilkieji garniai, paukštvanagiai, laukiai, paprastosios pempės, rudagalviai kirai, paprastieji kirai, liepsnelės, smilginiai strazdai, ilgauodegės zylės, didžiosios zylės.Labiausiai mus nustebino didžiulis pulkas garnių. Iš viso užfiksavome 20 paukščių rūšių. Sartų regioninio parko vyr. ekologė Daiva Norkūnienė mus supažindino su matytais paukščiais, įdomiai pasakodama apie juos.

    Nors oras buvo šiek tiek šaltokas, tačiau tai nesutrukdė moksleiviams domėtis įvairiausiais paukščiais. Visi buvo labai patenkinti, linksmi, įgavę daug svarbių žinių. Labai dėkojame klasės auklėtojai Laimai Mažiulienei, kuri suorganizavo šią išvyką, taip pat reiškiame didelę padėką Daivai Norkūnienei už suteiktas įdomias, naujas žinias apie paukščius. Domėkimės paukščiais, nes jie yra mūsų gamtos dalis.

10 klasės moksleivės

Virginija Davainytė ir Santa Kėblytė

DSCF0690

DSCF0693

DSCF0694

DSCF0695

DSCF0696

DSCF0702

DSCF0704

DSCF0707

DSCF0708

DSCF0710

DSCF0712

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija