Mokytojo diena mokykloje

Pirma     Šiame maišelyje – tavo sekmadienis su šviesiu rytu, kvepiančia kava, su geru žodžiu ir šiltu rankos paspaudimu. Su melancholišku vakaru... Tavo sekmadienis čia... Aš tau jį dovanoju! Nuo šiol nereikės laukti šešių dienų. Kai bus labai sunku, kai pavargsi, atrišk sekmadienio maišelį – iš karto prašviesės!

    Būk pasveikintas, mielas Mokytojau!

    Šių metų spalio 4 dieną Antazavės Juozo Gruodžio vidurinėje mokykloje buvo švenčiama Mokytojo diena.

    Puoselėjant senas mokyklos tradicijas, šventę organizavo 12 klasės moksleiviai. Išaušus gražiam, šiltam, šventiniam rudens rytui, mokytojai atskubėjo į mokyklą, kur jų jau nekantriai laukė dvyliktokai. Nuskambėjus skambučiui, kviečiančiam į pirmąją pamoką, visi pedagogai buvo pakviesti į aktų salę. Juos čia garsiais plojimais pasitiko 5-12 klasių moksleiviai. Šios ypatingos dienos proga mokytojai stebėjo literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Dovanoju sekmadienį", klausėsi nuoširdžiai ir skambiai atliekamų dainų bei instrumentinės muzikos . Mokytojai buvo apdovanoti „rudens rožių" puokštėmis, pagamintomis iš rudeninių klevo lapų. Kaip padėkos ir nuoširdumo ženklą kiekvienas mokytojas gavo mažą maišelį, kurį kažkas pasiuvo, vadinasi, kažkas dieną, savaitę, mėnesį, o gal net metus apie jį galvojo, kaip pradžiuginti, kaip padovanoti laimės trupinėlį...

    Nestokojo gražių žodžių, palinkėjimų, padėkos žodžių bei rudeninių gėlių žiedų visiems mokykloje dirbantiems mokytojams ir mokyklos direktorė . Sveikino ir atminimo dovanas įteikė: chemijos mokytojai Valerijai Gabrulevičienei, švenčiančiai 45 metų pedagoginio darbo jubiliejų, rusų kalbos mokytojui Henrikui Taločkai ir pradinių klasių mokytojai Janinai Malcienei - 30 metų pedagoginio darbo jubiliejų, pradinių klasių mokytojoms Rasai Šeduikienei ir Rūtai Daumantienei - 25 metų pedagoginio darbo jubiliejų ir tikybos mokytojai Juditai Žemaitienei – 20 metų pedagoginio darbo jubiliejų.

    Spalio ketvirtoji buvo ypatinga ne tik mokytojams, bet ir 12 klasės mokiniams. Jie turėjo galimybę pasijausti jaunaisiais mokytojais. Tad antrą, trečią bei ketvirtą pamokas vedė abiturientai, o tuo metu mokytojai džiaugėsi dovanota švente.

 

12 kl. moksleivė
Austėja Kačiulytė

 

DSC09067

DSC08953

DSC08963

DSC08966

DSC08969

DSC08982

DSC08989

DSC08990

DSC08991

DSC08992

DSC08994

DSC09003

DSC09013

DSC09026

DSC09029

DSC09038

DSC09042

DSC09047

DSC09049

DSC09058

DSC09059

DSC09061

DSC09063

DSC09093

DSC09175

DSC09179

DSC09188

DSC09169

 

 

 

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija