Veiklos Amatų centre Antazavės dvare

ppp
    Draugystė su Amatų centru Antazavės dvare užsimezgė jau prieš keletą metų. Dar labiau ji sustiprėjo gimnazijai pradėjus dalyvauti projekte ,,Pažink valstybę" ir pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Zarasų krašto muziejumi (Amatų centras yra muziejaus padalinys).

    Nuo tada esame socialiniai partneriai - lankomės parodų atidarymuose ir uždarymuose, edukaciniuose užsiėmimuose, susitikimuose su amatininkais, stebime įvairių amatų demonstravimą.

    Dar rugsėjo mėnesį II g klasės mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose Amatų centre, kuriuos vedė amatininkai Erikas ir Daiva Čypai. Mokiniai mokėsi drožybos - drožinėjo liaudies ornamentais puoštus kalavijus, kita grupė mokėsi megzti - priėmė iššūkį mokytis riešinių mezgimo.

    Teorinėje dalyje susipažinę su karybos ir ginklų istorija bei riešinių dėvėjimo tradicijomis, aptarę joms būdingas spalvas ir ornamentus, ištyrinėję darbui reikalingas medžiagas ir įrankius, išklausę saugaus darbo instruktažą mokiniai kibo į darbą - praktiškai išbandė drožybos ir mezgimo amatą.

    Net tris užsiėmimus mokiniai klausydami amatininkų instrukcijų ir patarimų, stebėdami darbo procesą mokėsi įvaldyti įrankius, teorines žinias pritaikyti praktikoje. Kilusius sunkumus ir nesklandumus mokiniams įveikti padėjo technologijų mokytojai - Daiva Mieliauskienė ir Antanas Svidinskas.

    Spalio mėnesį šiuos užsiėmimus tęs 7-tos kl. mokiniai. Be to, mokiniai yra pakviesti į popieriaus karpinių amato demonstravimą bei žaisliukų gamybą.

    Dėkojame Amatų centro Antazavės dvare vadovei Vilmai Mickutei už bendradarbiavimą ir sudarytas sąlygas susipažinti su tautiniu paveldu - senaisiais amatais, išbandyti juos, galimybę mokiniams geriau pažinti savo gebėjimus ir polinkius bei pasimokyti iš amatų srities profesionalų.

Jovita Vainikevičiūtė,
ugdymo karjerai koordinatorė

1

2

3

4

4a

5

6a

6

7

8

9

10

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla