Netradicinės pamokos

20220504 122734ppp
    Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos trečios klasės mokiniai gegužės 4 dieną vyko į Šniukštų biblioteką, kurioje vaikų laukė bibliotekininkė Virginija Petraitienė. Šią moterį, Manto mamą, mokiniai gerai pažįsta nuo pirmos klasės, nes jau trečius metus su ja nuolat bendrauja. Bibliotekoje vyko netradicinės lietuvių kalbos ir dailės pamokos.

    Lietuvių kalbos pamokos metu bibliotekininkė pristatė naujausias lietuvių rašytojų knygas. Naujausi kūriniai jau puikavosi ant stalo (J.Balčiūnienė „Kemsyno paslaptys“, R. Una „Šiukšlių Dievas“, P. Varnelė „Trumpa pasakėlė apie karaliuką Burbuliuką“, P. Norvila „Viena galva mažiau“, V. Zareckaitė „Zebro gimtadienis“, A. Jurašius „Žąsino Gagio kelionės“, S. Paltanavičius „Velniukas ir vieversėlis“, J. Baltrukonytė „ Dvynukai sekliai pavojuje“ ir „Blynai spintoje“, , R. Šerelytė „ Pelėdžius ir purpurinė antis“, G.Viliūnė „Kur dingo gandras Grantas?“, Z. Vitkus „Lietuvos valdovai“, Vytautas V. Landsbergis „Begemoto godos“ ir kt.). Pristatant naujausias knygas mokiniai jas apžiūrėjo, vartė, grožėjosi puikiomis iliustracijomis. Laukė rimtas darbas, nes reikėjo perskaityti vieną knygą ir ją aptarti. Vaikai garsiai skaitė Lapės Do knygą „Pasaka apie užburtą žiedą“. Buvo smalsu sužinoti knygos veikėjo - tinginio istoriją. Ar knyga juos sudomino? Taip! Perskaityta knyga ir aptarta, atliktos skaitymo suvokimo užduotys, išsiaiškintos kai kurių žodžių reikšmės, surasti vaizdingi posakiai, atpasakotas turinys.

    Pailsėjus, po aktyvios fizinės veiklos lauke, laukė arbatos pertraukėlė. Mokinukai gėrė skanią arbatą, smaguriavo naminius kepinius ir vis šnekučiavosi apie perskaitytą knygą. Vėliau laukė dailės ir technologijų pamokos, kurių metu trečiokai piešė perskaitytos knygos veikėjus.

    Mokiniams šios netradicinės pamokos patiko! Tikslas pasiektas, uždaviniai įgyvendinti. Ir dar vaikai apdovanoti Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygelėmis, kurias bibliotekininkė atsivežė iš Knygų mugės. Visų akys švytėjo gavus tiek daug dienos dovanų: šilto bibliotekininkės priėmimo, naudingų skaitymo pamokų, bendravimo ir bendradarbiavimo akimirkų, vertingų knygų ir dar šokoladukų!

    Esame dėkingi Šniukštų bibliotekininkei už įdomias pamokas, kartu praleistą laiką ir dovanas. Noriai dalyvausime netradicinėse pamokose bibliotekoje ir kitą kartą, daugiau sužinosime ir augsime kartu su knyga!

Diana Rožkovienė,
pradinių klasių mokytoja metodininkė

20220504 093147

20220504 094415

20220504 094652

20220504 095507

20220504 100054

20220504 100107

20220504 100434

20220504 100631

20220504 100637

20220504 100850

20220504 100921

20220504 101153

20220504 101406

20220504 111030

20220504 113600

20220504 113651

20220504 113720

20220504 113745

20220504 113842

20220504 120752

20220504 122734

20220504 123531

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2023  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla