Pamokos kitur ir kitaip

tit1tit2

    Birželio 7 d. trečios, ketvirtos ir šeštos klasių moksleiviai keliavo po Anykščius. Kelionė prasidėjo nuo Aukštaitijos siaurojo geležinkelio muziejaus. Mus pasitikęs siauruko ekskursijų vadovas pirmiausia leido pasimankštinti ir pasivažinėti rankine drezina bei triračiu ant bėgių. Taigi, turėjome gerą kūno kultūros pamoką. Vėliau mūsų laukė istorijos pamoka. Jos metu aplankėme pagrindinį stoties pastatą, prekių sandėlį, garvežį. Mintimis nusikėlėme į 1941 metų birželio 14-ąją, kada prasidėjo masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Bandėme suvokti, ką tuo metu išgyveno tremtiniai. Pabuvojome tarpukario Lietuvos stoties viršininko kabinete. Apžiūrėjome įspūdingą istorinių transporto priemonių ekspoziciją, suradome pono Byno automobiliuką.

    Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka vyko prie A. Baranausko klėtelės, kurioje poetas parašė savo garsiausią kūrinį ,,Anykščių šilelis“. Žiūrėjome mokomąjį filmuką ir, lydimi kankorėžiuko, susipažinome su poeto ir vyskupo svarbiausiais gyvenimo ir kūrybos faktais. Muzikos pamokoje klausėmės įvairių muzikinių kūrinių pagal poemą ,,Anykščių šilelis“. Daugumai moksleivių labiausiai patiko atlikėjo Vido Bareikio sukurta muzikinė šios poemos versija.

    Vėliau prasidėjo dailės ir technologijų pamokos. Aplankę tautodailininko Stanislovo Petraškos akmens tapybos ekspoziciją supratome, kokį unikalų būdą kurti surado dailininkas. Žavėjomės jo akmens miltais nutapytais paveikslais.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

    Šeimyniškėlių piliakalnio istoriniame komplekse turėjome dar vieną istorijos pamoką. Nusikėlėme į Lietuvos karaliaus Mindaugo laikus, susipažinome su Vorutos istorija. Papilio kiemelyje vaikai galėjo šaudyti iš lanko, mėtyti ietį, mojuoti kardais, įskelti ugnį, pasimatuoti šarvus ir pajusti jų svorį, žaisti senovinius žaidimus, pabūti archeologais, rasti ir tyrinėti archeologinius radinius.

    Pažintinę kelionę po Anykščius tęsėme prie antro pagal dydį akmens Lietuvoje Puntuko. Pasaulio pažinimo pamokos metu keliavome medžių lajų taku, sužinojome, kokia turtinga ir įvairi mūsų miškų gyvūnija ir augalija. Perėjome Beždžionių tiltu per Šventosios upę.

12a

13

15

16

17.1

17.2

18

19

20

21

22

    Arklio muziejuje dalyvavome edukaciniame užsiėmime ,,Stebuklinga kelionė po senolių vaikystės kaimą“, susipažinome su arklio evoliucija, kūno dalių pavadinimais, daug sužinojome apie lietuviškas arklių veisles. Klausėmės įdomių pasakojimų apie žmogaus ir arklio draugystę. Dar vienoje kūno kultūros pamokoje daug judėjome, sportavome, įveikėme kliūčių ruožą, žaidėme žaidimus, lenktyniavome.

    Pabaigoje aplankėme senųjų amatų kiemelius, susipažinome su senaisiais amatais- kalvio ir audėjos darbu, o visos kelionės po Anykščius metu galėjo stebėti gidės Editos darbą. Ji vaikams papasakojo Anykščių krašto pavadinimo kilmės istoriją, suteikė daug istorinių žinių apie Anykščius ir lankomus objektus bei supažindino su gido profesija. Taigi, dalyvavome ir ugdymo karjerai pamokoje.

23

24

25

26.a

26

27

28

29

Rūta Daumantienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla