Pamokos Botanikos sode ir LR Seime

01pp
    Nekantriai laukėme penktadienio, birželio 10-osios, juk vykome į Lietuvos sostinę. Kartu su savo klasės vadove Jovita Vainikevičiūte iš anksto planavome savo veiklas Vilniuje. Nusprendėme, kad šį kartą laiką skirsime dviems dalykams - biologijai (pažinčiai su augalais), t. y. apsilankysime Vilniaus universiteto Botanikos sode Kairėnuose ir pilietiškumo pagrindams - pabuvosime LR Seime.

    Daugelis iš mūsų Botanikos sode lankėsi pirmą kartą, tad buvo labai įdomu sužinoti, kaip jis atrodo, kuo skiriasi nuo prie namų esančio sodo ar miško. Be to, supratome, kokiu tikslu ir kaip jie yra kuriami, kaip jie panaudojami pramogoms. Grožėjomės medžiais, gėlių žiedais (ypač rododendrais), mokėmės jų pavadinimus, vaikštinėjomės po japoniškąjį sodą, o nuo alinančio karčio gaivinomės šaltu šaltinio vandeniu.

01

02

03

04

05

06

07

    Pilietiškumo pagrindų pamoka (šį dalyką pradėjome mokytis šiais mokslo metais) vyko LR Seime. Pamokose apie LR Seimą - įstatymus leidžiamąją valdžią mokėmės iš vadovėlių, o tądien LR Seimą pamatėme savo akimis: lankėmės įvairiose LR Seimo salėse (spaudos konferencijų, plenarinių posėdžių, Kovo 11-osios, Algirdo Brazausko ir pan.), pakartojome LR Seimo funkcijas, apžiūrėjome parodas, sužinojome įdomių dalykų apie seimo pastato projektuotojus ir jo istoriją. Seimo gidas mums uždavinėjo įvairius klausimus, o už teisingus atsakymus apdovanojo prizais. Daugiausia prizų surinko Žadmina.

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

    Ekskursiją vedęs gidas buvo vertėjas, verčiantis valstybės vadovams iš rusų į lietuvių kalbas ir atvirkščiai, tad jis papasakojo apie vertėjo darbą, jo ypatybes, vertėjui būtinas asmenines savybes, kartu diskutavome, ką reiškia mokėti kalbą.

    Šios dienos pamokos prabėgo greitai. Dėkojame gimnazijos direkorei Aldonai Svidinskienei už galimybę nuvykti į Vilnių ir mokytis ne tik mokykloje.

Jovita Paurytė, I g kl. mokinė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

patyciu dezute

 „Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje

 

 

 

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis

 projektas

SRF logo 

pr rem1


pr rem2

pr rem3

 

 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2022  Antazavės Juozo Gruodžio pagrindinė mokykla