Jei esi neabejingas

P9260170     Lietuvos policijos pareigūnai jau 23-iąjį kartą nuo Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo minės savo profesinę šventę „Angelo sargo dieną", o policijos pareigūnų gretas nuolat papildo šios srities specialistus rengiančių mokymo įstaigų absolventai.


     Rugsėjo 25 d. (ketvirtadienį) Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistai (spec. Jovita Juršytė ir vyr. spec. Žydrūnas Šlamas) susitikime su 9 – 12 klasių moksleiviais pristatė galimybes įgyti policininko profesiją Lietuvos Policijos mokykloje bei M. Romerio universitete (Viešojo saugumo fakultete) , supažindino su ypatingais reikalavimais stojančiajam, lengvatomis, studijų sąlygomis, įsidarbinimo perspektyvomis baigus studijas.
Moksleiviai sužinojo daug patrauklių dalykų: apie galimybę nemokamai įgyti profesiją, vairuotojo pažymėjimą (mokslas finansuojamas valstybės), trišalę sutartį, garantuojančią darbo vietą, atostogas (jų skaičius didėja priklausomai nuo tarnybos trukmės), butpinigius (neturintiems gyvenamojo ploto tarnybos vietoje), pensiją (ištarnavus 20 metų – teisė į pareigūno pensiją), draudimą (sveikata ir gyvybė apdrausta valstybės lėšomis), galimybes tobulėti ir kelti savo kvalifikaciją. Tiesa, yra ir įsipareigojimų, vienas iš jų – būtinybė atidirbti penkerius metus vidaus reikalų sistemoje (priešingu atveju, būtina grąžinti lėšas už studijas ).
     Kalbėta ir apie kasdienę bendruomenės pareigūno darbo dieną, labai dažnai neribotą, juk pagalbos prireikia ne tik darbo laiko iškaboje pažymėtomis valandomis, aptartos pareigūnui būtinos asmenybės savybės – atsakomybė, neabejingumas ir sąžiningumas.
     Svečiai pakvietė moksleivius Atvirų durų dienų metu apsilankyti Zarasų rajono policijos komisariate, neabejingus tam, kas vyksta aplink mus, ragino kurti valstybę, kurioje gera ir jauku gyventi, kartu, o kaip vieną iš daugelio kelių pasiūlė Lietuvos policijos pareigūno karjerą. Daugiau apie studijas Lietuvos Policijos mokykloje ir M. Romerio universitete galite rasti www.lpm.policija.lt bei http://www.mruni.eu/lt/.

P9260165

P9260167

P9260168

P9260172

 

Jovita Vainikevičiūtė
Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos
ugdymo karjerai koordinatorė

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija