Susipažinome su savanoryste

IMG 7024PPTęsdami savo dalyvavimą projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme" šių mokslo metų ugdymo karjerai veiklose kaip vieną iš karjeros bei savęs pažinimo galimybių numatėme moksleivių supažindinimą su vis labiau populiarėjančia socialine sritimi – savanoryste.

     Tuo tikslu Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos devintos klasės mokiniai ir vyko į Gražutės regioninio parko lankytojų centrą, kuriame pagal Europos programos „Veiklus jaunimas" finansuojamą Europos savanorių tarnybos (EST) projektą nuo kovo mėnesio besidarbuojančios savanorės - žurnalistė Olesia, geologė Marion bei teisinį išsilavinimą turinti Margo (atvykusios iš Rusijos ir Prancūzijos) surengė užsiėmimą „Savanorystė kaip savęs pažinimo galimybė".
     Moksleiviai kartu su savanorėmis aiškinosi savanorystės sąvoką, jos principus, motyvus užsiimti šia veikla, nagrinėjo tarptautinės savanorystės veikimo mechanizmą, dalinosi turima savanorystės patirtimi. Dirbdami grupėse moksleiviai bandė įsivaizduoti ketiną tapti savanoriais užsienio šalyse, rašyti motyvacinius laiškus, imitavo siunčiančią, priimančią bei koordinuojančią organizacijas, pristatė jų funkcijas, išbandė savanorio kelią nuo išvykimo į tariamą užsienio šalį iki sugrįžimo į namus.
     Vyr. rekreacininkas Vytautas Eidėjus supažindino su tarptautiniais (čia jie vyksta nuo 2008 m.) Gražutės regioninio parko projektais: šią vasarą vykusiu mažiau galimybių turintiems asmenims skirtu projektu (parke darbavosi 12 savanorių), su spalio mėnesį startuojančiu projektu „Gamtai kuriančios rankos", kurio dalyviai kartu su vietiniais liaudies meistrais mokysis dirbti su medžiu ir atnaujins dviračių taką Antalieptėje, pristatė savanorystės veiklas Gražutės regioniniame parke. O išbandyti bei pažinti save, įgyti naujų gebėjimų ir patirties čia tikrai yra kur: savanoriams siūloma dirbti gamtotvarkos (stepinių pievų šienavimas, pelkių tvarkymas), pažintinių takų, trasų įrengimo ir priežiūros, kultūros vertybių priežiūros srityse, vesti ekskursijas gamtoje ir lankytojų centre, organizuoti aplinkosauginius renginius, konferencijas, stovyklas, žygius, viešinti regioninio parko savanorių veiklą ar dirbti žaliuoju reindžeriu.
     Gražutės regioninio parko vyr. kraštotvarkininko Osvaldo Visocko organizuotoje praktinėje veikloje turėjome progą pasijausti tikrais savanoriais tvarkydami Salako pilkapyną.
     Dėkojame Gražutės regioninio parko darbuotojams ir savanorėms už dalykišką bendradarbiavimą ir nuoširdų bendravimą, linkime, kad savanorystės virusas plėstųsi, o savanorystė išliktų stipriąja šio regioninio parko puse.

 

Jovita Vainikevičiūtė

Antazavės Juozo Gruodžio vidurinės mokyklos

ugdymo karjerai koordinatorė

 

IMG 6953

IMG 6961

IMG 6967

IMG 6970

IMG 6971

IMG 6972

IMG 6979

IMG 6982

IMG 6989

IMG 6990

IMG 6991

IMG 6993

IMG 6994

IMG 6996

IMG 6998

IMG 7004

IMG 7024

 

Kontaktai

Dvaro g. 4,

Antazavės k.

LT-32260 Zarasų r.

Telefonas: 8-385-41418

Faksas: 8-385-41418

Elektroninis paštas

antazaves.mok[eta]zarasai.lt

Žemėlapis

emokykla 120

 

Pamokų laikas

1. - 8 15 - 9 00

2. - 9 10 - 9 55

3. - 10 05 - 10 50

4. - 11 20 - 12 05

5. - 12 25 - 13 10

6. - 13 20 - 14 05

7. - 14 15 - 15 00

Pamokų tvarkaraščiai

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Covid19 LSD

Tėvų ir globėjų dėmesiui

    Informuoju, kad Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Lietuvos higienos norma HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, kurioje neliko reikalavimo nuo 2018-09-01 pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimo kopijos.

    Švietimo teikėjas, kuris organizuoja kūno kultūros ir sporto pratybas, varžybas, turi užtikrinti, kad mokiniai jose dalyvautų tik pasitikrinę sveikatą Sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatytu periodiškumu ir pateikę sportuojančiojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a) ar sportininko sveikatos stebėjimo kortelę (forma Nr. 061/a), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ ar jų kopijas. Kiti švietimo teikėjai, vykdantys neformaliojo švietimo programas, turi užtikrinti, kad mokiniai iki 18 metų jose dalyvautų tik švietimo sutartyje numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.

 panele2

 stt baneris 2

tv linija 250

kokybes krepselis 

pr rem1
pr rem2

pr rem3 projektas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/

PRIMINIMAS TĖVAMS,
SENELIAMS IR VAIKAMS

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zarasų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Zarasų rajono savivaldybės nariai primena, kad 1999-06-03 Zarasų rajono taryba priėmė sprendimą Nr. 245, kuriuo yra patvirtinti šie buvimo viešose vietose laiko apribojimai vaikams:

Vaikams iki 14 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 22 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 21 val.

Vaikams nuo 14 iki 16 m.amžiaus galima lankytis viešosiose vietose ir renginiuose:
nuo gegužės 1 iki rugsėjo 30 d. iki 23 val.
nuo spalio 1 iki balandžio 30 d. iki 22 val.

Vėlesniu laiku vaikams lankytis viešosiose vietose ir renginiuose galima tik su tėvais (globėjais) arba suaugusiais šeimos nariais.

RŪPINKIMĖS VAIKŲ SAUGUMU!!! 

2021  Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija